لیست پرسنل کلیدی و متخصص شرکت پویاگران معمار تبریز

رشته تحصیلیمدرک تحصیلیتعداد
مدیریت – گرایش استراتژیکدکتری1
مدیریت کنترل پروژهفوق لیسانس1
مدیریت کسب و کاردکتری1
مدیریت مالیدکتری3
مدیریت مالیفوق لیسانس1
مهندس عمرانفوق لیسانس3
مهندس معماریفوق لیسانس4
مهندس برق – قدرتفوق لیسانس2
مهندس برق – الکترونیکفوق لیسانس1
مهندس مدیریت اجراییفوق لیسانس1
مهندس مکانیک حرارت و سیالاتفوق لیسانس2
مهندس معدنفوق لیسانس1
مهندس زمین شناسیفوق لیسانس1
مهندس – عمرانلیسانس7
نقشه برداریفوق دیپلم2
مهندس عمرانفوق دیپلم3
مهندس کامپیوترفوق لیسانس1