درباره ما

لولگو شرکت پویاگران معمار تبریز

در مسیر تحقق سیاستهای دولت محترم جمهوری اسلامی ایران مبنی بر فراهم نمودن بستر لازم برای توسعه پایدار کشور از طریق برون سپاری فرآیند اجرای پروژه ها به بخش خصوصی و در عوض پرداختن به امور کلان و زیربنایی، شرکت پویاگران معمار تبریز مفتخر است در راستای تعامل سازنده با کارفرمایان محترم، با تکیه بر تجربه مدیران توانمند و کارشناسان خبره و متعهد ایرانی، اجرای مدیریت پروژه بومی کشور به استناد تجربیات برنامه های دوم و سوم توسعه اقتصادی کشور، فصل نوینی از خدمات خود را به دست اندرکاران این عرصه معرفی نماید.

مدیریت شرکت پویاگران معمار تبریز خود را متعهد میداند ضمن بازنگری سالانه خط مشی و برآورده نمودن الزامات و تبعیت از قوانین و مقررات مربوطه برای رسیدن به اهداف فوق نهایت تلاش خود را به کار برده و در سایه مشارکت همه کارکنان، تحقق اهداف را عملی سازد. از اینرو کلیه کارکنان شرکت در جهت برقراری این خط مشی در تمامی سطوح سازمانی به صورت مستمر آموزش دیده و ترغیب خواهند شد.