• کاربر عزیز

    ابتدا پرسشنامه استخدامی را دانلود کرده ، آن را مطالعه نمایید . سپس بر اساس مشخصات خود نسبت به پر کردن آن اقدام فرمایید و در آخر پرسشنامه پر شده را از طریق ایمیل با ما به اشتراک بگذارید

    دانلود پرسشنامه 

    آدرس ایمیل شرکت : poyagaran.m.t@gmail.com