• جهان پر از فرصت است؛ تمام آنچه تو نیاز داری این است که گامی به سوی موفقیت خود برداری.
  • آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است.
  • هر صبح یک روز جدید با برکت است. تمام آنچه تو نیاز داری این است که خارج شوی و به آن ها برسی.
  • چالش ها برای سرگرمی در زندگی هستند و مقابله با آنها برای معنا دار کردن زندگی.
  • همه چیز در زندگی برای زیباتر کردن زندگی تو انجام می شوند. تمرکز خود را از دست نده.

ارتباط با ما

آدرس : تبریز

تلفکس : 04133131015

ایمیل: poyagaran.m.t@gmail.com

وبسایت: www.pouyagaran.org

کانال تلگرام: https://t.me/poyagaranmemartabriz

کانال واتساپ: https://chat.whatsapp.com/HKzGVrI4ulF9qofWZjxtnP