• جهان پر از فرصت است؛ تمام آنچه تو نیاز داری این است که گامی به سوی موفقیت خود برداری.
  • آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است.
  • هر صبح یک روز جدید با برکت است. تمام آنچه تو نیاز داری این است که خارج شوی و به آن ها برسی.
  • چالش ها برای سرگرمی در زندگی هستند و مقابله با آنها برای معنا دار کردن زندگی.
  • همه چیز در زندگی برای زیباتر کردن زندگی تو انجام می شوند. تمرکز خود را از دست نده.

استخدام

کاربر عزیز

ابتدا پرسشنامه استخدامی را دانلود کرده ، آن را مطالعه نمایید . سپس بر اساس مشخصات خود نسبت به پر کردن آن اقدام فرمایید و در آخر پرسشنامه پر شده را از طریق ایمیل با ما به اشتراک بگذارید

دانلود پرسشنامه 

آدرس ایمیل شرکت : poyagaran.m.t@gmail.com