• جهان پر از فرصت است؛ تمام آنچه تو نیاز داری این است که گامی به سوی موفقیت خود برداری.
  • آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همان خواهد شد که امروز می‌اندیشیده است.
  • هر صبح یک روز جدید با برکت است. تمام آنچه تو نیاز داری این است که خارج شوی و به آن ها برسی.
  • چالش ها برای سرگرمی در زندگی هستند و مقابله با آنها برای معنا دار کردن زندگی.
  • همه چیز در زندگی برای زیباتر کردن زندگی تو انجام می شوند. تمرکز خود را از دست نده.

معرفی پرسنل کلیدی و متخصص شرکت

رشته تحصیلی

مدرک تحصیلی

مدیریت گرایش استراتژیک

دکتری

مدیریت کسب و کار

دکتری

مدیریت مالی

دکتری

مدیریت کنترل پروژه

فوق لیسانس

مدیریت روابط عمومی

فوق لیسانس

مهندس عمران

فوق لیسانس

مهندس معماری

فوق لیسانس

مهندس برق قدرت

فوق لیسانس

مهندس برق الکترونیک

فوق لیسانس

مهندس مدیریت اجرایی

فوق لیسانس

مهندس مکانیک حرارت و سیالات

فوق لیسانس

مهندس معدن

فوق لیسانس

مهندس زمین شناسی

فوق لیسانس

مهندس عمران

لیسانس

نقشه برداری

فوق دیپلم

مهندس عمران

فوق دیپلم